دپیگمنتیشن
دپیگمانتاسیون لثه روشی جهت برطرف کردن خال های سیاه روی لثه می باشد. افراد زیادی از وجود لکه های سیاه روی لثه اظهار ناراحتی می کنند و با لیزر می توان این لکه ها را برطرف نمود به این صورت که لایه سطحی حاوی ملائین از روی لثه برداشته شده و سطح لثه تازه و عاری از لکه های سیاه می شنود.

photo_2017-02-25_02-03-33photo_2017-02-25_02-03-35