ملاحظات و مراقبت های بعد از درمان ریشه

پس از انجام درمان ریشه، دندان با مواد پانسمان موقت پر می شود و بیمار می بایست ١ هفته  بعد از درمان ریشه، برای درمان ترمیمی و بازسازي قسمت تاج دندان یا در صورت لزوم درمان های پروتز یا روکش به دندانپزشک خود مراجعه نماید (چنانچه پر کردگیهای تاج بسیار وسیع باشد جهت جلوگیری از شکستگی دندان باید روکش شود).

  تاخیر در ترمیم باعث آلوده شدن کانال های درمان شده می شود و در این صورت باید درمان ریشه مجدد انجام شود.

تا ٢  ساعت بعد از درمان، بیمار باید از غذا خوردن و جویدن با دندان پانسمان شده اجتناب نمايد تا پانسمان سفت شود و پس از آن هم ازفشار آوردن بر روی دندان درمان شده پرهیز کند، دندانی که درمان ریشه می شود تا قبل از ترمیم نهایی شکننده است. درمواردی ممکن است پانسمان دندان بریزد، در صورت تخليه كامل پانسمان حتماً براي تجديد پانسمان به دندانپزشک مراجعه شود ؛ ولي در صورتي كه تنها قسمت سطحي پانسمان تخليه شده باشد، نيازي به مراجعه نیست . چنانچه پانسمان دندان بلند باشد و موقع فشار دندانها بر روی هم بیمار احساس درد داشته باشد، جهت کوتاه کردن  پانسمان به دندانپزشک مراجعه کند.     

پس از درمان ریشه ممکن است بیمار تا یک هفته دردهاي كم يا زيادي داشته باشد، در روزهاي اوليه (٢ تا ٣ روز) اين دردها بيشتر بوده و به صورت خود به خود، ضرباندار و یا حساسيت دندان به لمس و فشار (هنگام غذا خوردن يا برخورد دندان به دندان فك مقابل)، خود را نشان مي دهد و پس از مدتی، دردها به تدريج كمتر شده و در نهايت دردها كاملاً از بين مي رود.

در بعضي موارد ممکن است تاحدود يک ماه بعد از درمان ريشه، دندان به ضربه حساس باشد که به مرور زمان و نسبت به بدن بیمار، اين حساسيت کم مي‌شود. دليل این گونه دردها، درمان نامناسب آن نيست ولی در صورت افزايش درد يا تداوم بيش‌ از يک ماه  و یا ایجاد تورم بايد به دندانپزشک مراجعه شود.

دردهایی که پس از اتمام درمان ریشه احساس می شود به دلیل قطع نمودن و خارج كردن عروق و اعصاب از انتهای كانال ريشه می باشد، این عمل باعث ایجاد زخم و التهابي در اطراف ريشه دندان در استخوان می شود و مانند هر زخم ديگري در بدن، محل آن تا مدتي دردناك و ملتهب خواهد بود. بنابراين وجود دردهاي احتمالي بعد از درمان ریشه نباید موجب نگراني شود.

حالت درد بر اساس شدت التهاب، عفونت قبلي كانالها ، تعداد كانالها وسیستم دفاعی بدن در افراد مختلف فرق مي كند. شرايط بعد از درمان ریشه دندان را نباید با دندان ديگران يا حتي دندان ديگر خود مقايسه کرد چون عوامل مختلفي در به وجود آمدن اين شرايط دخيل هستند.  در مواردي به علت وجود التهاب شديد دندان و يا عفونتهاي قبل از درمان، اين دردها مي توانند حادتر و شديدتر بوده و گاه همراه تورم باشد كه برای جلوگیری از تمام این موارد، در صورت نیاز، درمان ریشه طی ٢ جلسه با فاصله تقریبی ١ هفته انجام و تکمیل می گردد. بدین ترتیب که در جلسه اول دارویی برای کنترل و کاهش عفونت در داخل کانال دندان گذاشته می شود و پس از ١ هفته، کانال یا کانال های دندان مجدد پاکسازی و درمان ریشه تکمیل می گردد. در بعضی موارد برای کنترل بیشتر داروهای آنتی بیوتیک نیز ممکن است تجویز شود. باید تاکید کرد که از مصرف بي‌رويه  آنتي‌بيوتيک و یا تغییر دوز و مقدار آن  به طور خودسرانه خودداري شود.

 جهت تسکين درد میتوان هر ٦  ساعت یک عدد  از داروهای مسکن مانند ژلوفن ٤٠٠ و یا استامینوفن استفاده شود.